Erhvervskunder

Fordele for din virksomhed

  • Kort tilbagebetalingstid, gunstige finansieringsmuligheder og lav risiko med afskrivningsmuligheder. Forvent en tilbagebetalingstid på ca. 5 år , eksl. Finansierings omkostninger.*
  • Investering i en mere bæredygtig profil for virksomheden – reduktion af CO2 belastning for virksomheden og et bidrag til omstilling til en mere bæredygtig energiforsyning
  • Ingen afhængighed af politiske støtteordninger – og alligevel rentabel.
  • Solcelleanlæg tæller nu med i værdifastsættelsen af ejendommen. Dette gør det mere attraktivt at investere i energioptimering erhvervsejendommen med solceller.

* Banker og kreditinstitutioner tilbyder pt. attraktive lån til investering i vedvarende energiforsyning. Se Realkredit Danmarks information her.

Vores robuste projekt model styrer fremdriften.

Ved kundekontakt, enten ved direkte henvendelse, eller gennem vores kontakt formular (se nedenfor) sættes KlimaVenti’s robuste projekt afviklings model i gang.

Dette sikrer kunden den bedst mulige gennemsigtighed i hvordan analyser, fakta og beslutninger spiller sammen – således der er enighed om forventninger til projektet, indgåede aftaler, og hvornår der er givet tilsagn, og hvad det betyder.

Vi udvikler og sender et foreløbigt projektforslag, der så vidt muligt modsvarer dine behov –  vi angiver anlæggets størrelse, placering og investerings niveau, i henhold til kundens ønsker – denne service er gratis.

KlimaVenti anvender et professionelt IT – program – PVSOL, som er specialiseret til at designe og beregne solcelleanlæg, både mht. forventet produktion, eget dokumenteret strømforbrug, mængden af salg af strøm og dermed også en økonomisk kalkule for investeringen.

I beregningen indgår følsomhed for den forventede kWh spotpris på el i markedet. Denne fremlægges og drøftes med kunden så vi får et så realistisk grundlag at træffe beslutningen på.

KlimaVenti ApS sikrer kvaliteten

Gennem et tæt samarbejde med både egne montører og udvalgte partnere, kan vi tilbyde en komplet færdig løsning hvor vores alsidige kompetencer sikrer kvalitet i processen hele vejen – til endelig aflevering og tilmelding og opkobling af VE anlægget.

KlimaVenti har en status som godkendt VE installatør af Energistyrelsen.

Gennem et tæt samarbejde med vores professionelle installations afdeling i Molhøj El , sikrer vi at den elektriske del af installationen udføres efter lovgivningens forskrifter og procedurer og at anlægget kvalitetsgodkendes i en slutafprøvning med tilhørende dokumentation.

Godkendes dette projektoplæg
– går projektet ind i næste fase.

Ved tilsagn om at arbejde videre med projektet – modnes designet  yderlige og tilpasses og optimeres – og de nødvendige godkendelser indhentes før projektet endelig besluttes og igangsættes i installations fasen.

For  et anlæg til erhvervsbyggerier gælder at der skal foretages en myndighedsgodkendelse af etablering af solceller – der ansøges hos kommunen og byggeansøgningen udarbejdes I henhold til regler I BR18 samt evt. forhold I lokalplanen I kommunen.

Herunder er der som udgangspunkt, krav om at foretage en statisk beregning af den øgede taglast for at sikre at sikkerhedskrav I konstruktionen er overholdt.

Ligger bygningen I landzone gælder en række yderligere regler for etablering hvor evt. landskabs arkitektoniske krav skal opfyldes.

Vi tager os også af denne opgave  – gerne med hjælp fra bygherrens / ejerens egne bygnings sagkyndige eller eksterne rådgivere.

Ud over bygningen skal også de centrale elektriske installationer – invertere – kvalitets beregnes og godkendes af net- operatøren. Dette sikrer at en senere opkobling ikke skaber problemer på nettet.

Anlæg under 50Wp – er ikke underlagt denne kvalitetsberegning

Overvejer du et nyt solcelleanlæg?

Udfyld nedenstående felter.
OBS. servicesager kan ikke indsendes denne vej.